Duurzaamheid en ethiek

Duurzaamheid en ethiek

Veertien experts namen deel aan een brainstormsessie over ons jaarthema.

Uitgangspunt van de bijeenkomsten van dit jaar is de verwachting dat de mens de komende jaren een omslag gaat maken “from satisfactions to value”, dit wil zeggen, van het nalopen van eigenbelang naar de inzet voor zaken van gedeelde waarde. Deze omslag, die begint met de vraag “waar ben ik nu helemaal mee bezig?”, kan bijvoorbeeld plaatsvinden van binnenuit (intrinsieke overtuiging), van buitenaf (ontmoeting met iemand), of van bovenaf (spirituele ingeving). Hoe voltrekt zich nu deze omslag, of hoe organiseer je dat die omslag zich voltrekt? Hoe kunnen we mensen interesseren voor en bewegen tot de morele omkeer naar belangen van waarde?

Duurzaamheid en ethiek

laatste nieuws

Duurzame duurzaamheid

Tweedaags congres over ecologische bekering en betrokkenheid.Ecologische ethiek

Publieksreeks georganiseerd door Franciscaans Studiecentrum en Luce.Duurzaamheid en ethiek

Veertien experts namen deel aan een brainstormsessie over ons jaarthema.