Publicaties

Publicaties

Nieuw verschenen:  Armut als Problem und Armut als Weg / Poverty as Problem and as Path

 

 

Armut war und ist ein Problem, das jede Zeit, jede Gesellschaft und jede Religion neu herausfordert. Gegenwärtig erfahren wir Armut als ein globales und komplexes Problem, da immer mehr Menschen von unfreiwilliger Armut betroffen sind. Dagegen steht das franziskanische Ideal der freiwilligen radikalen Armut. Die zweiteilige internationale Tagung in Münster und Utrecht thematisierte und problematisierte zum einen die sozio-ökonomischen Ursachen und Folgen der unfreiwilligen Armut. Zum anderen fragte sie nach konkreten franziskanischen Beiträgen zur Armut als einem alternativen und zukunftsweisenden Weg.

Poverty is a problem that challenges every period, every society, and every religion. Nowadays, we regard poverty as a global and complex problem as more and more people are affected by involuntary poverty. In contrast to this the Franciscan way of life chooses a voluntary radical poverty. The two-part international conference in Münster and Utrecht picked out the socio-economic causes and consequences of involuntary poverty, and provided concrete Franciscan contributions to poverty as an alternative and forward-looking path.

Voor meer informatie, zie: https://www.aschendorff-buchverlag.de/detailview?no=13302.

 

Nieuw verschenen: De liefde achterna

 

 

Franciscus van Assisi inspireert al eeuwenlang miljoenen mensen. Met komst van paus Franciscus is de belangstelling voor deze minderbroeder uit de dertiende eeuw nog meer gegroeid. De leefregels van Franciscus gaan over het ‘gewone’ leven en richten zich op vrede tussen mensen en tussen mensen en God. kernthema’s zijn ‘doen en (vooral) laten’, navolging en samenleven.

Willem Marie Speelman voorziet de leefregels van een toelichting die de inhoud opent voor deze tijd.

Voor meer informatie, zie: https://www.boekencentrum.nl/de-liefde-achterna

 

Nieuw verschenen: Spirituele ethiek

 

 

Spirituele ethiek is de betrokkenheid op het goede, beschouwd als een systeem van betrekkingen tussen God, mens en gemeenschap. Het fenomeen wordt hier verkend vanuit verschillende invalshoeken, om te komen tot een beter verstaan van hoe ethiek zich – als ‘levensrichting’ en ‘levensinrichting’ – manifesteert in haar spirituele gedaante. Daarbij is Spirituele ethiek verrijkt met franciscaanse perspectieven, om door middel van een verzameling richtinggevende inzichten over ‘goed leven’ en ‘goed samenleven’ de spirituele vormen van ‘goed zijn’ en ‘goed doen’ beter voor het voetlicht te brengen.

Een experimenteel boek, bedoeld als blauwdruk voor spiritueel denken over de morele mogelijkheden van de mens.

Voor meer informatie zie: https://www.damon.nl/book/spirituele-ethiek.

 

Publicaties

laatste nieuws

Ecologische ethiek

Publieksreeks georganiseerd door Franciscaans Studiecentrum en Luce.Duurzame duurzaamheid

Tweedaags congres over ecologische bekering en betrokkenheid.Duurzaamheid en ethiek

Veertien experts namen deel aan een brainstormsessie over ons jaarthema.