De Kenniskring

De Kenniskring

Maatschappelijke vraagstukken vanuit franciscaans perspectief

Vanuit de gedachte dat de franciscaanse benadering de samenleving steeds nieuwe antwoorden te bieden heeft, bouwen medewerkers van het FSC en deelnemers aan een kenniskring, Forum Franciscanum, waarin verschillende publieksgroepen met de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi in dialoog gaan. Deze kenniskring brengt mensen, ideeën en bronnen samen op en vanuit één plek: het Franciscaans Studiecentrum. Dit is niet alleen een ontmoetingsplaats waar regelmatig experts rondom actuele thema’s als armoede, leiderschap, zorg, en duurzaamheid bijeenkomen, maar ook de geboortegrond voor volgende generaties franciscaanse wetenschappers.

In regelmatige expertmeetings/studiedagen rondom maatschappelijke thema’s ontmoeten wetenschappers, studenten, broeders en zusters, en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen elkaar. Zie onze flyer: Franciscaans Forum

De Kenniskring

laatste nieuws

Ecologische ethiek

Publieksreeks georganiseerd door Franciscaans Studiecentrum en Luce.Duurzame duurzaamheid

Tweedaags congres over ecologische bekering en betrokkenheid.Duurzaamheid en ethiek

Veertien experts namen deel aan een brainstormsessie over ons jaarthema.