Informatie

Informatie

Vind hier meer informatie over Kenniskring, aankondigingen, publicaties en links:

Kenniskring

Aankondigingen

Publicaties

Links

Zie ook onze flyer: Franciscaans Forum

 

Informatie

laatste nieuws

Duurzame duurzaamheid

Tweedaags congres over ecologische bekering en betrokkenheid.Ecologische ethiek

Publieksreeks georganiseerd door Franciscaans Studiecentrum en Luce.Duurzaamheid en ethiek

Veertien experts namen deel aan een brainstormsessie over ons jaarthema.